Oppdatert: Årsmøte for Tromsdalen Rideklubb 2020

KATEGORI Nyheter 0
Styret innkaller herved til årsmøte for Tromsdalen Rideklubb. Årsmøtet avholdes lørdag den 13.juni 2020 kl 18 i Krokenstallen. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 30.mai 2020. Velkommen til årsmøte! Med vennlig hilsen styret