Hos Tromsdalen rideklubb er det styret som tildeler stallplass.

Søkere må sende inn søknad på vår mail post@tromsdalenrideklubb.no og må inneholde en presentasjon av deg og din hest, hva du kan tilby med i klubben vår og referanse fra tidligere leieforhold må foreligge.

Priser: 

Stalleie: 1980,-pr mnd

Utslipp: 500,-pr mnd

Midlertidig leie 2480,- pr mnd eller 100 ,- pr døgn for medlemmer, og 150 ,- pr mnd døgn for ikke medlemmer.

Depositum betales inn før du kommer med hesten din til stallen, depositum 7500 kr.

Kiloprisen på høy varierer ut ifra innkjøpsprisen, men den er nå 6,50,- pr kg

Retninglingjer for tildeling av stallplass:

Søkere må være over 18 år, er du under må du søke sammen med foresatte.

Vi tilbyr plass for hingster

Klubbmedlemskap

Referanser må foreligge.

I søknaden ønsker vi har du forteller litt om deg selv og din hest, vi ønsker også at du forteller om hva du kan bidra med i klubben vår av stallmiljø, dugnad og arrangementer.