grupp_hastar_1080px

INFORMASJON OM MEDLEMSKONTINGENTEN:

Alle brukere ved Tromsdalen rideklubb må være medlem av rideklubben.

Ved å være medlem hos oss får du muligheten til å delta på klubbtreninger, klubbdager, bruk av våre fasiliteter m.m.

Kontingenten er på 500,-  pr person og 650,- for familiemedlemskap. Dette inkluderer bladet Hestesport fra Norges rytterforbund (kan ikke velges bort). Medlemskapet gjelder ut kalenderåret, og kontingenten refunderes ikke ved utmeldelse.

Kontingenten betales inn til Tromsdalen rideklubb kontonummer 4750 1763 434. Merkes med navn og fødselsdato for medlemmet som meldes inn. De som ønsker giro kan få dette per e-post, send forespørsel til vår e-postadresse.

Husk at alle elever, fôrryttere, stellere, stallgjeng, leietakere – alle som er på stallen – skal være medlemmer. Oppstallører er ansvarlige for å gi denne beskjeden til sine fôrryttere / hestepassere.

Opp med medlemstallet – og opp med aktivitetsnivået!