Årsmøte 2015

KATEGORI Møte 0
Kroken4

Det innkalles til årsmøte i Tromsdalen rideklubb.

Møtet avholdes:
Torsdag 16. april 2015 kl. 18.00 i «krokenstallen», Tromsdalen Rideklubb.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende
senest 2. april.