Årsmøte for Tromsdalen Rideklubb 2021

KATEGORI Møte 0

Styret innkaller med dette til årsmøte for Tromsdalen Rideklubb. Årsmøtet avholdes onsdag 9. juni 2021 kl 18 i Krokenstallen. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 25. juni 2021.

Årsmøte for Tromsdalen Rideklubb 2018

KATEGORI Møte 0

Styret innkaller herved til årsmøte for Tromsdalen RideklubbÅrsmøtet avholdes onsdag den 21.februar 2018 kl 18 i Krokenstallen. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 7.februar 2018

Styret innkaller herved til årsmøte

KATEGORI Møte 0

Årsmøtet avholdes den 30.mars kl 18 i Krokenstallen. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 16. mars. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, … LES MER

Årsmøte 2016

KATEGORI Møte 0

Det innkalles til årsmøte i Tromsdalen rideklubb. Møtet avholdes: Torsdag 31. mars 2016 kl. 18.00 i «krokenstallen»,  Tromsdalen Rideklubb. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 17. mars. Styret.

Årsmøte 2015

KATEGORI Møte 0

Det innkalles til årsmøte i Tromsdalen rideklubb. Møtet avholdes:Torsdag 16. april 2015 kl. 18.00 i «krokenstallen», Tromsdalen Rideklubb. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hendesenest 2. april.

Årsmøte 2014

KATEGORI Møte 0

Dato for årsmøtet er satt til 13.05.14. Nærmere informasjon om sted og tid kommer.