Styret innkaller herved til årsmøte

KATEGORI Møte 0

Årsmøtet avholdes den 30.mars kl 18 i Krokenstallen. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 16. mars. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret

Dokument:

Årsrapport 2016

Årsresultat 2016

Balanse 2016

Budsjett 2017

Saksliste årsmøte 30.03.2017