Årsmøte 2016

KATEGORI Møte 0

Det innkalles til årsmøte i Tromsdalen rideklubb.

Møtet avholdes:

Torsdag 31. mars 2016 kl. 18.00 i «krokenstallen»,  Tromsdalen Rideklubb.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 17. mars.

Styret.