Årsmøte for Tromsdalen Rideklubb 2018

KATEGORI Møte 0

Styret innkaller herved til årsmøte for Tromsdalen Rideklubb
Årsmøtet avholdes onsdag den 21.februar 2018 kl 18 i Krokenstallen. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 7.februar 2018

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret