Årsmøte for Tromsdalen Rideklubb 2021

KATEGORI Møte 0
Styret innkaller med dette til årsmøte for Tromsdalen Rideklubb. Årsmøtet avholdes onsdag 9. juni 2021 kl 18 i Krokenstallen. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 25. juni 2021. For å ha stemmerett på årsmøtet må du ha vært medlem i klubben i mer enn 1 mnd. Velkommen til årsmøte Med vennlig hilsen styret