Innkalling til årsmøtet 2023

KATEGORI Nyheter 0

Styret innkaller med dette til årsmøte i Tromsdalen Rideklubb tirsdag 28.mars 2023. Møtet avholdes i Krokenstallen kl 18.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14.mars 2023 på e-post til post@tromsdalenrideklubb.no. Kun saker som skal behandles på et årsmøte vil bli tatt med, saker som hører til på stallmøter vil ikke bli tatt med.

Ved årsmøtet i 2023 skal det velges minimum:
– Leder (for 1 år)
– Nestleder (for 2 år)
– Styremedlem (for 1 år)
– 1 Varamedlem (for 1 år)

For å ha stemmerett på årsmøtet og kunne velges til verv må man har vært medlem i Tromsdalen Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tromsdalen Rideklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 21.mars 2023. Dette vil bli gjort tilgjengelig på stallens facebook-gruppe og på mail til alle medlemmene.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet kan nestleder kontaktes på e-post: post@tromsdalenrideklubb.no

Velkommen til årsmøtet!